Cel

Celem projektu* jest zaprezentowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych najnowszych wyników badań w dziedzinie fizyki. Zajęcia adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic zainteresowanych fizyką - zarówno od strony teorii, jak i eksperymentu. Zdobyte wiadomości i umiejętności będą przydatne zarówno w kontekscie innych konkursów fizycznych, jak i w perspektywie studiów wyższych (szerokiego wachlarza kierunków ścisłych i technicznych). Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Opis projektu

W celu zakwalifikowania się do projektu należy w trzyosobowym zespole rozwiązać zadanie kwalifikacyjne. Siedem zespołów, które przyślą najlepsze rozwiązania, zostanie zakwalifikowanych. Rozwiązane zadanie kwalifikacyjne należy przesłać za pomocą formularza do 28 września 2014 r.

Projekt składa się z cyklu sześciu zajęć w V LO w Bielsku-Białej. Na zajęciach zostaną zaprezentowanie podstawy współczesnej fizyki cząstek elementarnych oraz najnowsze eksperymenty prowadzonych w tej dziedzinie nauki. Duży nacisk położony zostanie na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy zapoznają się z metodami opracowania wyników pomiarów, podstawami programowania mikrokontrolerów, komputerową analizą danych oraz podstawami modelowania komputerowego.

Projekt kończy się konkursem drużynowym zorganizowanym w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Drużyny zmierzą się z szeregiem zadań opartych o problematykę poruszoną w przeprowadzonych wcześniej zajęciach.

Każdy z uczestników zakwalifikowany do wzięcia udziału w projekcie otrzyma nagrody:

Dodatkowo szkoła, której zespół zwyciężył, otrzyma puchar pamiątkowy, a trzy najlepsze zespoły zdobędą medale. Każdy z uczestników otrzyma również dyplom.

Czas i miejsce

Zajęcia będą odbywać się w V LO w Bielsku-Białej (ul. Józefa Lompy 10) w poniedziałki od godz. 16.00 do godz. 19.00 w dniach:

Dojazd na zajęcia leży w gestii uczestników.

Konkurs odbędzie się w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w dniu 13 grudnia 2014 r.

Transport oraz wyżywienie w dniu konkursu zapewnione jest przez Organizatora.

Tematyka zajęć
* - Projekt "Zagraj w naukę!" organizowany jest na podstawie umowy o wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS pomiędzy: Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, dr Maciejem Trzebińskim oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.
Projekt SKILLS finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.