Regulamin projektu

Zagraj w naukę!I. Postanowienia ogólne


 1. Koordynatorem projektu jest dr Maciej Trzebiński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 2. Projekt organizowany jest na podstawie umowy o wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS pomiędzy: Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, dr Maciejem Trzebińskim oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej IFJ PAN).
 3. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic.
 4. Projekt składa się z zadania kwalifikacyjnego, zajęć prowadzonych w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej oraz konkursu organizowanego w IFJ PAN w Krakowie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie do Koordynatora za pośrednictwem strony internetowej zagrajwnauke.ifj.edu.pl/rejestracja.html formularza zawierającego:
  1. dane kandydatów,
  2. rozwiązane zadanie kwalifikacyjne,
  3. zdjęcie układu doświadczalnego,
  4. w przypadku osób niepełnoletnich: zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo w projekcie.
 6. Informacje o projekcie, regulamin, opis zadania kwalifikacyjnego, formularz kwalifikacyjny, druk zgody na uczestnictwo w konkursie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej zagrajwnauke.ifj.edu.pl .

II. Zadanie kwalifikacyjne


 1. Zadanie kwalifikacyjne należy wykonać w trzyosobowym zespole.
 2. Wysyłając zgłoszenie kandydaci jednocześnie akceptują regulamin projektu oraz deklarują się uczęszczać na wszystkie zajęcia oraz wziąć udział w konkursie w przypadku zakwalifikowania.
 3. Kompletny zestaw dokumentów musi zostać przesłany do Koordynatora projektu do dnia 28 września 2014 r. za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Kandydujące zespoły zostaną zakwalifikowane do projektu na podstawie jakości wykonania zadania kwalifikacyjnego. Oceny dokonują eksperci powołani przez Koordynatora projektu.
 5. Do projektu zakwalifikowanych zostanie siedem trzyosobowych zespołów, które najlepiej rozwiązały zadanie kwalifikacyjne.
 6. Od oceny ekspertów i decyzji o zakwalifikowania bądź niezakwalifikowaniu nie przysługuje odwołanie.
 7. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu Koordynator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną do dnia 1 października 2014 r.

III. Zajęcia


 1. Zajęcia będą odbywać się w dniach 6, 13, 20, 27 października oraz 17 i 24 listopada 2014 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00 w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Józefa Lompy 10 w Bielsku-Białej.
 2. Dojazd do oraz z V LO leży w gestii Uczestnika.

IV. Konkurs


 1. Konkurs odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. w godz. 8.00 – 19.00 (łącznie z dojazdem z Bielska-Białej) w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN przy ulicy Radzikowskiego 152 w Krakowie.
 2. W dniu konkursu Koordynator zapewnia transport na trasie Bielsko-Biała – IFJ PAN – Bielsko-Biała oraz wyżywienie.
 3. Konkurs ma charakter drużynowy – uczestnicy startują w zespołach zgłoszonych podczas zadania kwalifikacyjnego.
 4. Wszystkie zadania konkursowe drużyna rozwiązuje wspólnie.
 5. Oceny zadań konkursowych dokonują powołani przez Koordynatora eksperci.
 6. Od oceny ekspertów oraz wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 7. Każdy z uczestników zakwalifikowany do wzięcia udziału w projekcie otrzyma nagrody:
  1. programowalny mikrokontroler wraz z zestawem elementów elektronicznych,
  2. zestaw książek poświęcony tematyce cząstek elementarnych o wartości:
   • 400 zł dla każdego uczestnika z zespołu, który zajął pierwsze miejsce,
   • 300 zł dla każdego uczestnika z zespołu, który zajął drugie miejsce,
   • 200 zł dla każdego uczestnika z zespołu, który zajął trzecie miejsce,
   • 150 zł dla pozostałych miejsc.
 8. Szkoła, której zespół zwyciężył, otrzyma pamiątkowy puchar, a trzy najlepsze zespoły zdobędą medale. Każdy z uczestników otrzyma dyplom.

V. Postanowienia końcowe


 1. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób projekt może zostać odwołany.
 3. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Koordynatora.
 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres maciej.trzebinski@ifj.edu.pl .