Rejestracja zespołu

Rozwiązane zadanie kwalifikacyjne wraz z kompletem informacji należy przesłać do 28.09.2014 r.!

Rejestracja została zakończona!